วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

dsc_0655

วีดีโอท่องเที่ยวอุทยานทันจัง พูทิง

อุทยานทันจัง พูทิง (Tanjung Puting) เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว จังหวัดกาลิมันตัน ประเทศอินโดนิเซีย และเป็นอุทยานที่ได้รับความนิยมจากบรรดาบริษัททัวร์ท้องถิ่นทั้งหลายโดยมีการนำเสนอทัวร์ต่างๆ

วีดีโอท่องเที่ยวเกาะบาหลี

เกาะบาหลี เป็นเกาะในหมู่เกาะซุนดาน้อย (Lesser Sunda Islands) และยังเป็นที่ตั้งของจังหวัดบาหลี 1 ใน 33 จังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก
Sulawesi-Indonesia-South_Sulawesi-Tana_Toraja_Regency-Tongkonan

วีดีโอท่องเที่ยวโทราจาแลนด์

โทราจาแลนด์ เป็นลักษณะเขตพื้นที่บริเวณที่สูงทางตอนใต้ของเกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบ้านของชาวโทราจา และในโทราจาแลนด์นี่เองมีบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ แถมยังเป็นที่เตะตาแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก

วีดีโอท่องเที่ยววัดบุโรพุทโธ

วัดบุโรพุทโธ เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร บุโรพุทโธ ของอินโดนีเซีย เป็นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานว่าบุโรพุทโธสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือ พุทธศักราช 1393
baliem-valley

วีดีโอท่องเที่ยวหุบเขาบาเลียม

หุบเขาบาเลียม เป็นหุบเขาที่ตั้งอยู่ในเขตบริเวณที่สูงทางทิศตะวันตกของนิวกินี หากมองแบบเผิน ๆ จะพบว่าหุบเขาบาเลียมแห่งนี้คล้ายกับโลกยุคหิน ซึ่งยังไม่เคยมีใครรู้จัก จนกระทั่งปี 1938 มีนักบินลาดตะเวนจากฮอลแลนเดีย โดยบังเอิญ
618_348_island-hopping-at-the-gilis

วีัดีโอท่องเที่ยวเกาะกีลี

เกาะกีลี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผ่อนคลายอีกแห่ง ที่นักท่องเที่ยวนิยมมา โดยเป็นเกาะที่มีหมู่เกาะขนาดเล็กอีก 3 เกาะ คือเกาะทราวานกัน เกาะกีลี เมโน และเกาะกีลี แอร์ หมู่เกาะแห่งนี้ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการผ่อนคลาย

วีดีโอท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติโคโมโด

อุทยานแห่งชาติโคโมโด เป็นอุทยานที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 3 เกาะ คือ เกาะโคโมโด เกาะริงกา และเกาะปาดาร์ รวมทั้งยังมีเกาะเล็กๆอีกมากมาย ซึ่งเกาะเหล่านี้กำเนิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,817 ตารางกิโลเมตร

วีดีโอท่องเที่ยวเกาะบูนาเคน

เกาะบูนาเคน (Bunaken) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเกาะที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวที่รักท้องทะเลอย่างแท้จริง เพราะเป็นบริเวณที่เหมาะกับการดำน้ำมากที่สุดในอินโดนิเซีย

วีดีโอท่องเที่ยววัดพรัมบานัน

วัดพรัมบานัน (Prambanan Temple) หรือเป็นที่รู้จักสำหรับคนท้องถิ่นว่า โรโร จองกรัง (Roro Jonggrang) ถือว่าเป็น 1 ในวัดฮินดู ของประเทศอินโดนีเซีย ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วีดีโอท่องเที่ยวภูเขาไฟโบรโม

ภูเขาไฟโบรโม คำว่า"โบรโม" มีที่มาจากตัวสะกดในภาษาชวาของคำว่า "พรหม" ซึ่งเป็นพระนามของเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ในเดือนธันวาคมของทุกปีจะมีเทศกาล Yadnya Kasada ชนชาวพื้นเมืองจะเดินเท้าขึ้นไปบนปากปล่องภูเขาไฟ